Postjakten Hiorten

Hiorten är ett skolfartyg som ägs av Blekinge Sjövärnskår.  På Hiorten får våra medlemmar en gedigen sjömanskapsutbildning och lär sig framför allt att uppskatta och respektera de naturkrafter som vind och hav utgör. Man lever ombord under ganska enkla förhållanden och måste äta, sova och arbeta väldigt nära sina skeppskamrater på ett mycket begränsat utrymme. Detta är både fysiskt och psykiskt krävande och ger värdefulla erfarenheter av kamratskap, respekt för andra samt ledarskap.

Den ursprungliga Hiorten byggdes i Karlskrona som en första generationens postjakt för trafik mellan Ystad och Wittow och Stralsund i Svenska Pommern. Skeppsbyggmästaren vid amiralitetet Francis John Sheldon ansvarade för konstruktionen.

Hiorten är en galiot, en båttyp med ursprung i holländsk 1600-tal och som är ett flatbottnat tvåmastat havsseglande handelsfartyg. Originalet var precis som dagens fartyg byggd av ek och hade fem avdelningar: en kajuta, en sal, ett rum för hästar och vagnar och en kabyss. Hiorten blev färdig år 1692 och gick sedan i trafik till Pommern med post, passagerare och gods under tio år. Seglatsen mellan Ystad och Wittow på Rügen tog i bästa fall åtta-nio timmar, i motvind upp till två-tre dygn.

Dagens Hiorten skapades av Marinmuseum i Karlskrona som under tre år byggde en fullskalereplik i samarbete med Schiffbau- und Schiffahrtsmuseum Rostock och i samarbete med Karlskrona och Rostock kommuner. Dagens Hiorten seglade sin jungfrufärd i maj 1999. Fartyget har i det närmaste samma mått som ursprungsfartyget och har 130 m2 segelyta fördelat på två master med 18,0 m rigghöjd. Nybyggnaden baserades på en av Riksarkivets bevarade ritningar av det bredaste spantet (nollspantet) och på en skiss av skeppet sett ovanifrån.

Segla med Hiorten!
Som medlem i sjövärnskåren är du alltid välkommen att segla med på någon av våra utbildningsexpeditioner eller helgseglingar. Bli medlem i vår grupp på facebook för att få fortlöpande information!

 

Däkan

Under 2015 kommer vi att att emot vårt senaste tillskott fd HMS Däkan. Mer information om fartyget publiceras inom kort.  

 

Jacob Bagges Jigg

Sjövärnskåren i Blekinge äger även jigg dvs en liten slup med fem roddare och en styrare. Den har tillhört torpedkryssaren HMS Jacob Bagge och var fartygschefens båt när han behövde komma iland. Jiggen förvaras hos Marinmuseum men sjösäts och rustas vid behov.

 

 

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.