Ejdern

HMS Ejdern (B01) var en av svenska marinens hydronfonbojfartyg. Fartyget byggdes år 1991 av Djupviks varv på Tjörn och hade till uppgift att med hjälp av passiva sonarbojar spana efter och lokalisera främmande undervattensverksamhet. Det man skulle kunna spana efter var bland annat ubåtar, dykfarkoster och dykare. Fartyget togs ur drift 2004 från FM. Efter det har fartyget använts av FOI. From sommaren 2017 har Västernorrlands Sjövärnskår övertagit fartygetFartyget avses att användas av bla. Hemvärnet och vid sommarskolan på Lungön.

Fartygen byggdes i en serie benämnd Trossbåt typ 600 vid tre olika varv, varav denna vid Djupviks varv. Fartyget är byggd i helsvetsad aluminium. Förskeppet är extra förstärkt och försett med ramp för enklare lastning. Möjlighet till däckslaster av 20 ton. Fartyget har en hydrauldriven kran med kapacitet av 18 tonm.

Huvuddata LxBxD 22x7x1,9 

Framdrivning; 2 st Scania DN11 med backslag och vridbara propelleraggregat 

 

Elon är en Bastransportbåt typ 700. Serien byggdes vid två olika varv, varav denna vid Lunde varv. Skrovet är tillverkat av helsvetsad stålplåt med en styrhytt av helsvetsad aluminium. Fartyget är utrustat med hydrauldriven kran samt bogserspel.

Huvuddata LxBxD 15x5x2 

Framdrivning 1 st Scania DSI14 med backslag och fast propeller samt roder.

Tiohuggaren är en tung klinkbyggd träbåt av traditionell typ. Den har använts som skeppsbåt på örlogsfartyg och som övningsbåt inom flottan och sjövärnskåren, där den även kallas valbåt. Båten väger runt två ton med besättning. Numera har kåren även två stycken byggda i plast.

Monark 606 är konstruerad av Pelle Petterson. Båten har en negativ akter, ett utanpåliggande roder och ett lystal på 1,03. 

Sofia (mera känd som Röda Emma) är en Minarbetsbåt typ mindre. Båten används främst som utbildningsplattform vid manöverövningar.

Båten är utrustade med fast VHF.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.