Kalmarsunds Sjövärnskår har idag 4 st segelbåtar av typen Monark 44.

Dessa är främst avsedda för att att använda i hemortutbildningen av ungdommar. Men det finns möjlighet för andra medlemmar att låna båtar om man vill ut och segla. Kontakta någon i styrelsen i så fall.

SegelbatarStenso560420

 

Förening äger också en styrpulpetbåt som används som följebåt vid hemortutbildningen, bild på denna kommer senare.

 

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.