Sjövärnskårens logotyp.Bild: Sjövärnskåren

Heraldiskt vapen och logotyp

Sjövärnskårens grafiska profil är ett hjälpmedel och verktyg för att ensa vår identitet. Allt Sjövärnskåren gör skapar en bild över vilka vi är. I alla dessa sammanhang är det viktigt att vi är enhetliga och konsekventa i hur vårt varumärke profileras. 

Vår organisation finns representerad över hela landet och har gemensamt den grafiska profilen som riktmärke för vår identitet.

Den starkaste symbolen idag för Sjövärnskåren är det vapen som har sitt arv från en tid då frivilligheten var avgörande. Vår organisation har sedan år 1913 varit med och utvecklat sjömanskap och kunnande till sjöss.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.