Jubileumsbankett med trerätters måltid och dans.

Tid: 4/5 kl 1900
Plats: Eriksbergshallen, Norra Älvstranden (bredvid Quality Hotel 11)
Klädsel: Smoking/mörk kostym
Deltagare: Medlemmar i Sjövärnskåren som innehar medlemskap för 2013 (med eventuell medföljande). Gäster och inbjudna organisationer
Kostnad: för medlem i Sjövärnskår 300 kr per person, för person från inbjuden organisation 850 kr.

Anmälan registreras först när pengar har satts in på bankgiro 5567-6142. Först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag 2013-04-02.

Gäster, delegater till Sjövärnskårens förbundsstämma, styrelsemedlemmar i Sjövärnskårernas riksförbund samt dess kansli anmäls på annat sätt.

Medföljandeprogram inklusive lunch. I programmet ingår en bussresa till Hönö med besök på Fiskemuseet, Hönökaksbageri, guidning på Hönö Klåva och lunch på Tullhuset.

Tid: 4/5 kl 1100-1530
Plats: Samling vid Sjövärnskårens informationsstånd i receptionen på Quality Hotel 11.
Deltagare: Medföljande till medlem i Sjövärnskåren som innehar medlemskap för 2013 och gäster

Sista anmälningsdag 2013-04-02.

Seminarie inklusive lunch. Tema för seminariet är under förmiddagen "Försvarsmaktens rekryteringsbehov" och under eftermiddagen "Sveriges beroende av sjötransporter".

Tid: 4/5 kl 0930-1530
Plats: Konferenssalen på Quality Hotel 11.
Deltagare: Medlemmar i Sjövärnskåren som innehar medlemskap för år 2013,  medlemmar från andra inbjudna organisationer och gäster.

Sista anmälningsdag 2013-04-02.

En gratis sightseeing som innebär en rundtur i norra skärgården med Ångaren Bohuslän. Förtäring finns till försäljning ombord.

Tid: 3/5 kl 1900-2200
Plats: Avgång från kajen vid Quality Hotel 11.
Deltagare: Medlemmar i Sjövärnskåren som innehar medlemskap för 2013 (med eventuell medföljande) och gäster

Sista anmälningsdag 2013-04-02.

Sjövärnskårens båtbesättningar inbjuds till come together party med grillning.

Tid: 2/5 kl 2000
Plats: Känsö
Deltagare: Båtbesättningar som deltager i 100-årsfirandet.

Sista anmälningsdag 2013-04-02.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.