PREV
NEXT

SVK civil krisberedskap 3

Sjövärnskåren kan bistå det civila samhället med båtar och båtbesättningar för sjötransporter, oljeskadeskyddsverksamhet till sjöss, avspärrning av områden till sjöss, sjöövervakning, sjöräddning m.m. 

Lokala sjövärnskårer skriver avtal med kommuner och/eller länsstyrelser om att kunna ställa upp med ett antal fartyg/båtar med tillhörande besättningar. Några fartyg kan utgöras av nuvarande flotta av sjövärnskårsfartyg och flertalet båtar kan utgöras av medlemmarnas egna båtar. 

Om du vill bli en del av den svenska krisberedskapen och vill göra det inom ramen för sjövärnskårens verksamhet – kontakta någon av de lokala kårer som ligger närmast din hemort. Kontaktuppgifter här

För mer information:

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/

http://www.frivilligutbildning.se/civil-krisberedskap/krisberedskapsveckan

Broschyr om frivilliga försvarsorganisationer (för enskilda) här

Broschyr om frivilliga försvarsorganisationer (för myndigheter) här

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.