PREV
NEXT

Sjövärnskårister! Mitt namn är Torbjörn De L´Orange. Se nedan.

Från och med den första oktober 2018 har jag tagit över tjänsten som utbildningsansvarig/utbildningschef efter Niklas Erdin som efter lång och trogen tjänst lämnat för annan verksamhet.

Min marina erfarenhet började i Sjövärnskåren och Dalarö Skans sommarskolor. Fortsatte därefter som stamanställd under några år i Flottan. Har även hunnit med att arbeta som polis och flygkapten.

Under senare år har jag deltagit aktivt i Södermanlands Sjövärnskår och Hemvärnets 275e båtpluton.

När jag nu fått chansen att arbeta hos Sjövärnskåren känns det verkligen som att cirkeln är sluten vilket ska bli både intressant och roligt där många glada minnen finns kvar.

Tveka inte att höra av er ifall ni har några frågor eller övrigt.

Med vänliga hälsningar

Torbjörn De L´Orange

 

 

Rikstävlingen

Årets sommarskolor är genomförda och nu vidtar den s.k. hemortsutbildningen. Denna genomförs av- och vid de olika lokala sjövärnskårerna i landet.

Information kring hemortsutbildningen kommer att erhållas av den lokala sjövärnskår där ungdomarna har sitt medlemskap. Erhålls ingen information - kontakta den lokala kåren!

Information om nästa års sommarskolor anslås här på hemsidan den 15 januari.

Skärmklipp

Under vecka 22 genomfördes den s.k. krisberedskapsveckan, då myndigheter och organisationer särskilt fokuserade på den civila krisberedskapen i samhället. Under veckan erhöll landets samtliga hushåll den broschyr som MSB tagit fram - Om krisen eller kriget kommer!

Faktatext om krisberedskapsveckan här

Vad gör sjövärnskåren?

Läs mer: Den civila krisberedskapen

Sub galleries

galejanSVK8 kalmar

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.