PREV
NEXT

mt_ignore

Nu kan du välja mellan ett mörkt eller ljust utseende på hemsidan. Valet gör du längst ned i den högra kolumnen under rubriken "Välj Bakgrund". Håll till godo!

Så kan Sjövärnskåren stolt blicka tillbaka på den gångna helgen efter genomförda uppdrag under Gävle Marinfestival. Vi har tillsammans inte bara bidragit till att arrangemanget Gävle Marinfestival blev lyckat utan även givit Sjövärnskåren mycket tid i media och sett till att sprida kunskap om vår organisation. Ett stort tack till alla deltagande kårer som bidragit med viktiga insatser och hållit Sjövärnskårens fana högt och möjliggjort dessa succéartade SVK-dagar!{nomultithumb}

Se bilder från SVK-dagarna och Gävle Marinfestival här

Så är äntligen Sjövärnskårens nya hemsida sjösatt. Den har ett gemensamt skrov med plats för alla de lokala kårerna. Nu börjar arbetet med att lasta skeppet fullt med information.

 

 

 

Under en övergångsperiod kommer www.svkrf.se (samma sida som www.sjovarnskaren.se tidigare pekade till) att innehålla information. Successivt kommer informationen att överföras till denna nya sida. Har du frågor om innehållet eller undrar över något som rör hemsidan kan du kontakta: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.