PREV
NEXT

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap genomför på regeringens uppdrag en satsning på förbättrad krisberedskap. Det innebär bland annat att de frivilliga försvarsorganisationerna ges en utökad roll för stöd till samhället vid krissituationer i fredstid. Södermanlands sjövärnskårs fartyg, Gråskär, baserat i Oxelösund, utnyttjas av hemvärnet vid Försvarsmaktens stöd till det civila samhället.

I syfte att förstärka resurserna för insatser i Sörmlandskustens skärgård och Mälaren genomförs under 2018, med start under krisberedskapsveckan 28 maj – 3 juni, ett projekt för rekrytering av lämpliga civila motorbåtar som kan utnyttjas vid krissituationer för person- och materieltransporter, efterforskning av försvunna personer och fartyg, bogsering, rekognoscering, oljesanering och medverkan vid avspärrning.

Sjövärnskåren har tecknat avtal med Kustbevakningen om medverkan med egna fartyg och besättningar för sådana insatser och avsikten är nu att inventera möjligheterna att organisera stöd med åtskilligt fler lämpliga båtar, genom mobilisering av båtar som ägs av medlemmar och kan delta i insatser med ägarna som befälhavare. Även motorbåtsägare som inte är medlemmar i Sjövärnskåren är välkomna att anmäla intresse för att ingå i denna krisberedskapsorganisation. De måste då registrera sig som medlemmar innan de deltar i den utbildningsverksamhet som kommer att arrangeras mot slutet av 2018.

Villkoren för medverkan i krisberedskapsorganisationen kommer att klarläggas närmare efter sommaren. En intresseanmälan i nuläget innebär inga som helst åtaganden och innebär endast att den som anmäler sig och sin båt kommer att få mer information om verksamheten och inbjudan att delta i utbildningsaktiviteter under oktober och november.

Den intresserade kan kontakta oss via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vi behöver följande uppgifter:

  • Ägarens namn, e-postadress och mobiltelefonnummer;
  • Ägarens formella nautiska utbildning (förarintyg, kustskepparintyg, VHF-certifikat);
  • Båttyp, båtens längd, bredd, djupgående, motorstyrka, max fart;
  • Max antal personer ombord;
  • Hemmahamn;

Trosa 2018-05-28

Björn Kjellström

Rekryteringsansvarig

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap genomför på regeringens uppdrag en satsning på förbättrad krisberedskap. Det innebär bland annat att de frivilliga försvarsorganisationerna ges en utökad roll för stöd till samhället vid krissituationer i fredstid. Södermanlands sjövärnskårs fartyg, Gråskär, baserat i Oxelösund, utnyttjas av hemvärnet vid Försvarsmaktens stöd till det civila samhället.

I syfte att förstärka resurserna för insatser i Sörmlandskustens skärgård och Mälaren genomförs under 2018, med start under krisberedskapsveckan 28 maj – 3 juni, ett projekt för rekrytering av lämpliga civila motorbåtar som kan utnyttjas vid krissituationer för person- och materieltransporter, efterforskning av försvunna personer och fartyg, bogsering, rekognoscering, oljesanering och medverkan vid avspärrning.

Sjövärnskåren har tecknat avtal med Kustbevakningen om medverkan med egna fartyg och besättningar för sådana insatser och avsikten är nu att inventera möjligheterna att organisera stöd med åtskilligt fler lämpliga båtar, genom mobilisering av båtar som ägs av medlemmar och kan delta i insatser med ägarna som befälhavare. Även motorbåtsägare som inte är medlemmar i Sjövärnskåren är välkomna att anmäla intresse för att ingå i denna krisberedskapsorganisation. De måste då registrera sig som medlemmar innan de deltar i den utbildningsverksamhet som kommer att arrangeras mot slutet av 2018.

Villkoren för medverkan i krisberedskapsorganisationen kommer att klarläggas närmare efter sommaren. En intresseanmälan i nuläget innebär inga som helst åtaganden och innebär endast att den som anmäler sig och sin båt kommer att få mer information om verksamheten och inbjudan att delta i utbildningsaktiviteter under oktober och november.

Den intresserade kan kontakta oss via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vi behöver följande uppgifter:

  • Ägarens namn, e-postadress och mobiltelefonnummer;
  • Ägarens formella nautiska utbildning (förarintyg, kustskepparintyg, VHF-certifikat);
  • Båttyp, båtens längd, bredd, djupgående, motorstyrka, max fart;
  • Max antal personer ombord;
  • Hemmahamn;

Trosa 2018-05-28

Björn Kjellström

Rekryteringsansvarig

Vi rekryterar till befattningar i stab ochh besättningar i båtplutonen som ingår i Södermanlands hemvärnsbataljon och som utnyttjar SVK 06 Gråskär för övningar och skarpa insatser.

Är Du intresserad av att bidra till Sveriges försvar och insatser för samhällskydd genom insatser i båtplutonen kan Du kontakta oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gråskär under gång

Gråskär under gång

 

 

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.