PREV
NEXT

P8270186
P8270187
P8270189
P8270200

RikstavlingarnaLungo2008-2
RikstavlingarnaLungo2008-4
RikstavlingarnaLungo2008-6
RikstavlingarnaLungo2008-7
RikstavlingarnaLungo2008-10
RikstavlingarnaLungo2008-11
RikstavlingarnaLungo2008-14
RikstavlingarnaLungo2008-16
RikstavlingarnaLungo2008-19
RikstavlingarnaLungo2008-22

DSC0385
DSC0388
DSC0404
DSC0496
DSC0624
DSC0630
DSC0634
DSC0669
DSC0685
DSC0797

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.