PREV
NEXT

Försvarsmakten
Försvarsmaktens webbsida för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs Garnison

Göteborgs Amfibiekårsförening
Göteborgs Amfibiekårsförenings hemsida vilka vi samarbetar med gällande ungdomsutbildning.

Skonaren Ingo
Skonaren Ingo kan ordna de flesta typerna av arrangemang för privatpersoner, företag eller föreningar. Båten ligger vid Ångbåtsbryggan bredvid Restaurant Sjömagasinet i vacker miljö som bara i sig kan vara värd ett besök.

Ostindiefararen Götheborg
Skeppet är byggt med huvuddimensioner, linjer, skrov och rigg i överensstämmelse med en svensk ostindiefarare från mitten av 1700-talet och är godkänt för oceanfart som forsknings- och skolfartyg.

Fyrkaraktärer
Lär Dig att se skillnad på fyrarnas karaktärer.

Stockholm Radio
Sveriges enda civila kustradiostation, med servicetjänster för såväl yrkes- som fritidssjöfarten. Information om VHF m.m.

Sjöfartsverket
Säker sjöfart för människa och miljö.

Gästhamnsguiden
I Gästhamnsguiden får du information om service i gästhamnarna längs Sveriges långa kust och i de stora sjöarna. Här kan du hitta den gästhamn som svarar mot dina behov. Det kan vara att finna en mataffär för bunkring, bränsle till motorn, tvättstuga eller helt enkelt bara en trygg och säker förtöjning.

Lexikon för seglare
En liten hjälpreda i att förstå seglarnas språk.

Sjöräddningscentralen
För ledning av räddningsinsatser inom den svenska sjöräddningsregionen finns en sjöräddningscentral som ligger i Göteborg. Den är en del av sjö- och flygräddningscentralen som Sjöfartsverket och Luftfartsverket gemensamt driver och som är samlokaliserad med Kustbevakningens regionledning och Försvarsmaktens sjöbevakningscentral.

Xtrovert Media
Fullservicebyrå inom reklam- och informationsproduktion som producerat Göteborgs Sjövärnskårs webbsida.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.