PREV
NEXT

Du som önskar medlemskap i vår kår ska fylla i ansökan på länken nedan. Medlemsavgiften är för närvarande 200 kronor/år. Medlemsavgiften betalas in på vårt plusgiro: 55 39 72-1. Var noga med att ange namn och medlemsnummer på inbetalningen. Som medlem får du utöver tillgång till samtliga sjövärnskårens kurser och träffar även Sjövärnskårens egen medlemstidning ”Sjövärnsposten” 4 ggr/år. Formuläret nedan är placerat på Sjövärnskårernas Riksförbunds hemsida. Glöm inte att fylla i Södertörns Sjövärnskår där du väljer organisation. Din webbläsare måste stödja iframes för att formuläret skall synas.

https://sjovarnskaren.arcmember.net/RegisterUser.aspx

 

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.