PREV
NEXT

Vi i Sjövärnskåren Göteborg är riktigt stolta över våra ungdomar som alla lyckades med sina respektive examen!

Nu tar vi en paus och återkommer till våren då de obligatoriska arbetshelgerna skall dra igång, mer info kommer ut i kallelsen.

Glöm inte att gilla oss på facebook "Sjövärnskåren Göteborg" 

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.