PREV
NEXT

2011-06-22
Popupruta för att infoga bild i artikel har mörk bakgrund vilket gör att text blir svår att läsa. Samma gäller för utskrift av artikel. Hemsidans bakgrund utan bakgrundsbilder är också mörk vilket förmodligen hänger ihop med att popupruta och utskriftsruta blir mörka.
Löst: Lagt till style="background: white !important;" i components.php i aktuell templatemapp.

2011-05-30
Webbenkäten till tidigare aspiranter/elever vid Sjövärnskårens sommarskolor kan ej visas. Behöver återskapas.

2011-05-22
AIS-sidan visas inte korrekt. Kod exekveras inte korrekt. För liten yta för kartan.
Löst: Behövde använda phpMyAdmin för att lagra javascript i databasen. E-postadressen i javascriptet behövde kodas om så att "@" skrivs med "@" istället. Har utökat storleken på ytan som visas till hela skärmbredden samt justerat mittpositionen till strax utanför Gävle för att visa hela Sveriges kust.

2011-05-13
Domänerna kårnamn.sjovarnskaren.se och www.kårnamn.sjovarnskaren.se ger 404 felmeddelande. Behöver dirigeras om hos webbhosten.
Löst: Uppdaterat vidarebefordringarna hos webbhosten.

2011-05-08
Gallerifunktionen visar inte "nästa" och "tidigare" pilarna för att byta bild.
Löst: Syntaxen för att skapa ett album: "{rokbox album=|mittalbum|..." får inte innehålla åäö eller särskilda tecken. Endast a-z och 0-9. Man behöver också kontrollera html-koden för albumartikeln så att inte CSS-kod lagts till framför "{rokbox...", om så är fallet skall denna tas bort.

2011-05-03
Endast "Uncategorised" och "Tabb" visas som kategorival i editorn när man försöker skapa nya artiklar. (Front-end)
Löst: En rättighetsinställning behöver göras för respektive kategori för respektive användare.

2011-05-01
"Du är här:" visar "hem" och andra "menyobjekt" två gånger
Löst: Ändrat i global configuration så att rewrite används för url:er.

2011-04-30
Problem med att ändra artiklar, editorn visas inte över hela bildbredden och skyms av de högra kolumnerna.
Löst: Företaget Rockettheme som har gjort grundmallen kodade en plugin särskilt för oss som löser problemet.

2011-04-26
Kalendern visar slutdatum en dag senare än det egentliga slutdatumet för heldagshändelser som sträcker sig över mer än en dag.
Work around: Använd inte heldagshändelse utan sätt ett klockslag istället.

2011-04-20
Facebook-, Youtube- och rss-ikonerna i toppen visas inte på samma rad som ändra textstorlek och logga in.
Löst: Ändrat template.css och lagt till width: 55% under #rt-controls.

2011-04-17
Sjöboden ej tillgänglig, tilläggsmodulen Virtuemart ännu ej kompatibel med Joomla 1.6.x.
Löst: Ny komponent HikaShop som är kompatibel med Joomla 1.6 har installerats och Sjöboden återuppbyggts.

Introduktion

Denna guide är tänkt som ett stöd för de som på något sätt hanterar Sjövärnskårens hemsida (http://www.sjovarnskaren.se). Hemsidan är uppbyggd med hjälp av ett Content Management System (CMS) som heter Joomla (Se http://www.joomla.org för mer information). Systemet är moduluppbyggt och därför flexibelt och lätt att anpassa efter behoven. Det använder sig av en databas (MySQL) för att hålla reda på informationen på hemsidan. Utseendemallen är en modifierad mall från Rockettheme (Se http://www.rockettheme.com för mer information).  Hemsidan har nu delvis lämnat det tidigare systemet Lotus Notes och finns istället lokaliserat på ett webbhotell (Se http://www.elvahost.se för mer information).

Administration
Som webbansvarig för hemsidan skapar man artiklar som rymmer information. (Jämför med en artikel i en tidning.) En artikel kan tillhöra en kategori som i sin tur kan tillhöra en annan kategori. Det finns upplagt kategorier för alla lokala kårer och för en mängd andra delar i vår verksamhet.  Dessa kategorier innehåller även kategorier som ytterligare avgränsar ett verksamhetsområde. T ex Sjövärnskårernas Riksförbund (kategori) innehåller Sjövärnsposten (kategori) som i sin tur innehåller Sjövärnspostens redaktion (artikel) där man kan läsa och se bilder på vilka som jobbar i redaktionen.
Vad som visas på hemsidan beror på vad man ställt in i Joomla. Man kan ha artiklar i systemet som inte visas på hemsidan förrän vid en viss tidpunkt. Utseendet styrs av en förutbestämd mall (template) som enkelt kan bytas ut mot en annan.
För att kunna administrera hemsidan behövs ett användarnamn och lösenord samt ha erfoderliga rättigheter.

Front-End
Man kan logga in på två olika sätt för att administrera hemsidan. För att snabbt redigera befintliga artiklar eller lägga till en artikel används med fördel det så kallade Front-end.
För att logga in i Front-end går man till hemsidan (http://www.sjovarnskaren.se) och skriver in användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Väl inloggad kan man påverka de artiklarna på hemsidan som användaren har behörighet att ändra genom att klicka på en liten ikon bredvid artikelrubriken. Du får då upp ett redigeringsverktyg (editor) som liknar programmet Word. Här kan du välja vilken kategori som artikeln skall tillhöra. Du kan lägga in bilder mm.
Man kan även skapa en ny artikel genom att välja detta i Användarmenyn. Samma redigeringsverktyg dyker då upp och du kan skriva in den information du vill förmedla.

Back-End
Det andra inloggningssättet innebär att man loggar in det så kallade Back-end. Detta gör att du kan påverka fler saker på hemsidan. Det är via Back-end som man skapar kategorier, lägger till menyobjekt, laddar upp dokument mm. Inloggningsrutan för Back-end finns på adressen http://www.sjovarnskaren.se/administrator.
När du loggat in i Back-end kommer du att se en rullgardinsmeny längst upp. Du har även några ikoner för att snabbt komma till olika funktioner.

Bilder
Med Media Manager kan man skapa kataloger och ladda upp filer. (Ladda upp filer kan man även göra från Front-end, dock inte andra filer än bilder just nu.)

Det viktiga är att man inte bara kastar in sina filer huller om buller utan lägger dem strukturerat. Normalt lägger man bilder i mappen /stories/"kårförkortning"/
Eftersom mappar och filnamn inte får innehålla åäöÅÄÖ så blir kårförkortningen i det här fallet lika för Göteborg och Gotland därför får Göteborg istället GBG. I övrigt är alltså ÅÄÖ ersatta av AAO i kårförkortningarna.

T ex Västernorrlands bilder från sommarskolan 2008 ligger i mappen: /stories/Bildgalleri/Sommarskola_Lungon_2008/
T ex Västernorrlands bilder från vinterutbildningen 2007 ligger i mappen: /stories/Bildgalleri/Vinterutbildning_2007/
T ex Västernorrlands bilder på fartygsparken ligger i en gemensam mapp för fartyg: /stories/fartyg/VNO/
T ex Västernorrlands panoramabilder som används på Västernorrlands förstasida ligger i mappen /stories/VNO/panorama/

Tanken är alltså att lokala kårer har sin egen mapp under /stories/ som heter ”kårförkortning” och under mappen Fartyg som heter ”kårförkortning”.
Självklart får man skapa vilka mappar man vill om man håller sig under sin egen mapp /stories/"kårförkortning"/. Det man vill undvika helt enkelt är att mappen /stories/ blir en övrigtmapp där alla bilder hamnar.
OBS! Tänk på att optimera bilderna för webben (dvs minska storleken på dem) tillräcklig upplösning är 800x600. Bredden på  högerkolumnen är 420 pixlar i bredd. Större bilder skjuter utanför kolumnen och orsakar störningar i mallen som kan yttra sig på olika sätt.

Bildgallerier
Det finns även en mapp Bildgalleri som är tänk som en mapp där man kan lägga in en hel mapp med bilder från något sammanhang. Tidigare (i Joomla 1.5.x) fanns ett tilläggsprogram multithumb som hanterade bildgallerier. I dag så sköts detta av ett annat tilläggsprogram (Rokbox). Vill du skapa ett bildgalleri så skapar du först en ny mapp för bildgalleriet under bildgallerimappen (/stories/Bildgalleri/mapp_händelsenamn_år). Sen skapar du en ny artikel som tillhör en passande kategori t ex Sommarskolan Kungsholmen om det är bilder från Kungsholmen ellerTill sjöss om bildgalleriet är från verksamhet på fartyg. Därefter skriver du i artikeln följande:

(Albumnamnet får inte innehålla åäö, mellanslag eller andra särskilda tecken. Endast a-z, 0-9 annars visas inte pilarna för nästa och tidigare bild )

Därefter är det bara att spara artikeln.

Miniatyrbilder
För att skapa klickbara miniatyrbilder i en artikel, så kallade thumbnails, så är det bara att lägga in en bild i artikeln och sedan ta tag och förminska den till önskad storlek och spara artikeln. När artikeln visas kommer bilden att vara klickbar och visa ursprungsstorleken av bilden när man klickar på den. Det är ett tilläggsprogram som hanterar detta i bakgrunden.

Filer och dokument
Ett tilläggsprogram som heter Phoca download används för att hantera filer på hemsidan. Detta används via Back-end.

Menyobjekt
I menyn Menus kan man lägga till menyobjekt. Det fungerar så att man kopplar menyobjektet till en kategori eller artikel (även andra objekt kan länkas). Denna kategori/artikel måste skapas innan man kan skapa menyobjektet. Så om du vill ha ett menyobjekt som heter "styrelse" som om man klickar på den hamnar i en artikel om styrelsen så gör man följande:

1. Skapa en kategori med namn "Styrelsen" som tillhör kategorin "Göteborg SVK" (exempel).
2. Skapa en artikel med namn "Styrelsen" som tillhör kategorin "Styrelsen"
3. Klicka på "Göteborg SVK" (exempel) i menyn Menus.
4. Klicka på den gröna ikonen "New" och därefter på Articles och sedan Article Layout.
5. Välj ett namn för menyobjektet t ex "Styrelsen" samt bläddra fram din artikel till höger.
6. Välj Save.

På samma sätt gör du om du vill koppla ett menyobjekt till flera artiklar (kategori) med skillnaden att du istället väljer category layout under punkten 4.

Menymodul
Varje lokal kårs menyträd är kopplat till en menymodul. Detta innebär att om du skapar ett nytt menyobjekt som ligger på den översta nivån dvs på samma nivå som t ex "Hem" och "Kontakt" i trädet, så måste en inställning göras i tillhörande menymodul för att menyträdet skall visas efter att du klickat på det nya menyobjektet. I annat fall visas standardmenyträdet "Sjövärnskåren". Inställningen för detta kan du inte som vanlig administratör göra utan du behöver kontakta systemadministratören. Detta gäller inte för menyobjekt som är underliggande till ovan nämnda nivå t ex om du skulle ha en undermeny till "Hem".

Det går att göra ganska mycket inställningar när det gäller hur man vill att menyobjektet skall visas.

Frontpage manager och Components
Frontpage manager styr hur sjövärnskårens förstasida ser ut, så den kan man bortse ifrån. Lika så menyn "Components" där man kan göra inställningar i t ex community builder och Virtuemart. Tanken är inte att de lokala kårerna skall ändra dessa inställningar. Idag är det dock fullt möjligt.

Förstasidor
De lokala kårerna har egna förstasidor under respektive sektion. (T ex Göteborgs SVK (Sektion) innehåller kategorin Förstasida. Det är i denna version av Joomla inte möjligt att låta artiklar tillhöra flera sektioner och kategorier. Oftast är detta inte nödvändigt, men om behov finns så går det att i article manager kopiera artiklar och lägga dem i en annan kategori och sektion.

Kalendern
I och med Joomla 1.6.x så använder portalen google kalender för att visa kalenderinformation. Varje kår kan på egen hand skapa ett Google kalender konto som sedan visas på kårens sidor på portalen. (Se http://www.google.se för detaljerad information om hur man skapar ett Googlekalender-konto.) Delge systemadministratören kårens Googlekalender-ID så ordnar denne en kalender på portalen för kåren.

Mer hjälp
Stöter du på problem så finns hjälpen inte långt borta, skicka ett mejl till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så svarar jag så fort som möjligt. Är det riktigt bråttom finns jag även på mobil: 0709-784858.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.