PREV
NEXT
mt_ignore Norrbottens Sjövärnskår Västernorrlands Sjövärnskår Gävleborgs Sjövärnskår Roslagens Sjövärnskår Södertörns Sjövärnskår Sjövärnskåren Stockholm Sjövärnskårernas Musikkår Södermanlands Sjövärnskår Östergötlands Sjövärnskår Norra Smålands Sjövärnskår Gotlands Sjövärnskår Kalmarsunds Sjövärnskår Blekinge Sjövärnskår Södra Skånes Sjövärnskår Öresunds Sjövärnskår Nordvästra Skånes Sjövärnskår Göteborgs Sjövärnskår

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.